FL-D - Hochdruck-Flanschdichtung asbestfrei

FL-D - Hochdruck-Flanschdichtung asbestfrei

9100 - NiroTherm Systemrohr in Stangen à 6 Meter

9100 - NiroTherm Systemrohr in Stangen à 6 Meter

91001A - NiroTherm Bogen 90° 1M

91001A - NiroTherm Bogen 90° 1M

91001L - NiroTherm Bogen 90° 1M, lang

91001L - NiroTherm Bogen 90° 1M, lang

91002A - NiroTherm Bogen 90° 2M

91002A - NiroTherm Bogen 90° 2M

91002AG - NiroTherm Bogen 90° 1M + AG

91002AG - NiroTherm Bogen 90° 1M + AG

91002G - NiroTherm Bogen 90° 1M + IG

91002G - NiroTherm Bogen 90° 1M + IG

91002M - NiroTherm Bogen 90° 1M + Ü-Mutter

91002M - NiroTherm Bogen 90° 1M + Ü-Mutter

91002MG - NiroTherm Bogen 90° AG + Ü-Mutter

91002MG - NiroTherm Bogen 90° AG + Ü-Mutter

91003 - NiroTherm Passbogen 90°

91003 - NiroTherm Passbogen 90°

91003G - NiroTherm Passbogen 90° IG

91003G - NiroTherm Passbogen 90° IG

91005 - Rohrstück mit Bördel für Tauwasseranschluss

91005 - Rohrstück mit Bördel für Tauwasseranschluss

91040 - NiroTherm Bogen 45° 1M

91040 - NiroTherm Bogen 45° 1M

91041 - NiroTherm Bogen 45° 2M

91041 - NiroTherm Bogen 45° 2M

91085 - NiroTherm Überspringbogen 2M

91085 - NiroTherm Überspringbogen 2M

91087 - NiroTherm Sprungbogen

91087 - NiroTherm Sprungbogen

91090 - NiroTherm Winkel 90° 2M

91090 - NiroTherm Winkel 90° 2M

91090IG - NiroTherm Winkel 90° 1M + IG

91090IG - NiroTherm Winkel 90° 1M + IG

91092AG - NiroTherm Winkel 90° 1M + AG

91092AG - NiroTherm Winkel 90° 1M + AG

91130 - NiroTherm T-Stück 3M

91130 - NiroTherm T-Stück 3M

91130G - NiroTherm T-Stück, 2M + IG

91130G - NiroTherm T-Stück, 2M + IG

91240 - NiroTherm Reduziermuffe

91240 - NiroTherm Reduziermuffe

91243 - NiroTherm Absatznippel

91243 - NiroTherm Absatznippel

91243G - NiroTherm Übergangsnippel

91243G - NiroTherm Übergangsnippel